Lectures

Suomenkieliset luennot

2014

Luentoja Kulttuuriympäristö tietovarantona -kurssilla:
- Jyväskylän yliopisto

Tietojärjestelmät ja tiedon organisointi

  • Tiedon formalisointi 
  • Ontologiat ja niiden merkitys
  • Tapahtumat historian esittämisen muotona
  • luentokalvot (pdf)

Epäviralliset aineistot ja yhteisöt tiedontuottajina

2013

Avoin data ja sähköiset aineistot humanistisen tutkimuksen apuna
- Turun yliopisto

2009

Esineistä käsitteisiin - Kulttuurihistoriallisen aineiston digitaalinen dokumentointi
- Jyväskylän yliopisto

2008

Virtuaalinen rekonstruktio ja 3D-mallien käyttö rakennustutkimuksessa
- Jyväskylän yliopisto

Other courses/ muu opetus

  • Nordic Heritage and New Technologies -luentosarja (2009 ja 2011)
  • 3D-mallinnuskursseja (n. 2 lukuvuodessa) 2002 – 2006 Jyväskylän yliopistossa
  • Interaktiivinen verkkomedia -kursseja 2004-2005 Jyväskylän yliopistossa
  • Videoeditointikurssi Täydennyskoulutuskeskus 2002
  • 3D-mallinnus opintojakso Riihimäen ammattioppilaitoksessa 2002 -2003

English lectures

2011

DGLS050 Cultural Heritage and Digital Techniques (2011)

Lecture materials and links.

3D-documentation and virtual reconstructions

Digital heritage, documentation and long-term preservation

2008

Digital Documentation of Cultural Heritage (2008)

Links